zprávy

Benzylisopropylamin ,

Podmínky vzhledu: Velký průhledný krystal.

Podmínky skladování: Skladujte v chladném, větraném skladu. Chraňte před ohněm a teplem. Měl by být skladován odděleně od oxidačního činidla, vyhněte se smíšenému skladování všemi prostředky. Vybavte odpovídající rozmanitost a množství hasicího zařízení. Skladovací prostor by měl být vybaven zařízením pro nouzové ošetření úniku a vhodnými skladovacími materiály.

image


Čas zveřejnění: července-06-2021